Dominus d.o.o.

Podjetje za svetovanje, vrednotenje in inženiring d.o.o.

Naslov: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Email: janez.kratnar@dominus.si

Telefon: 01 430 5880

Faks: 01 430 5885